Công nghệ sinh học là một trong các lĩnh vực được xem là mũi nhọn cho sự phát triển của thế kỷ 21. Sự ra đời của công nghệ sinh học được bắt nguồn từ những năm 70 của thế kỷ trước, khi Stanley Cohen của trường Đại học Stanford và Herbert Boyer của trường Đại học California tìm ra kỹ thuật mới trong tái tổ hợp vật liệu di truyền. Sự kiện đó thể hiện sự phát triển nhanh chóng về tri thức khoa học, sinh học và các ngành liên quan đến sinh học như hoá học, vật lí, đồng thời nói lên ý nghĩa thực tiễn to lớn của ngành sinh học. Nhiều nguyên lí, quá trình sinh học mới được khám phá và ứng dụng trong sản xuất, giải quyết nhiều khó khăn trong cuộc sống của loài người ở nhiều lĩnh vực. Sự phát triển các lĩnh vực của công nghệ sinh học diễn ra rất nhanh, tri thức về công nghệ sinh học được thay đổi hàng ngày. Bởi vậy, khó có thể có cuốn giáo trình nào cập nhật được kiến thức của công nghệ sinh học. Trong giáo trình này, chúng tôi tiếp cận theo hướng cung cấp những tri thức chung nhất về công nghệ sinh học. Đồng thời, bên cạnh các lĩnh vực khá hẹp của công nghệ sinh học, chúng tôi đã cố gắng cập nhật được nhiều nhất có thể một số thành tựu, tri thức mới về Công nghệ sinh học, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ gen và công nghệ vi sinh vật. Mong muốn của tập thể tác giả là xây dựng được một tài liệu có kiến thức cơ bản, đại cương về Công nghệ sinh học dành cho đối tượng sinh viên các ngành Sinh học.