Ở nước ta, chăn nuôi gia cẩm khá đa dạng vể chủng loại và quy mô với nhiều phương thức khác nhau, trong đó chăn nuôi gia cầm nông hộ chiếm tỷ lệ khá lớn (>70%). Đây là một hoạt động phù hợp cho mọi đối tượng nông dân, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tuy vậy, để chăn nuôi có hiệu quả, người nuôi cần có kiến thức cơ bản về tập tính, vệ đặc điểm sinh lý cũng như các phương pháp phòng trừ dịch bệnh.

Cuốn sách Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm của PGS. TS Nguyễn Kim Đường, giảng viên khoa Nông Lâm Ngư Trường Đại học Vinh cung cấp những kiến thức cơ bản về gia cầm, về kỹ thuật chăn nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho những hộ chăn nuôi cùng những ai quan tâm đến kỹ thuật chăn nuôi gia cầm.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhà Xuất bản Đại học Vinh.

Xem thêm