Cuốn sách Kỹ thuật sản xuất giống cá Chuối hoa do nhóm tác giả là giảng viên khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Vinh biên soạn. Trên cơ sở phân tích những đặc điểm sinh học và kết quả sản xuất thử nghiệm, các tác giả trình bày quy trình kỹ thuật xây dựng đàn giống cá bố mẹ và hậu bị cá Chuối hoa, cũng như quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo giống cá Chuối hoa. Đây là một tài liệu tham khảo rất hữu ích cho những ai có nhu cầu tìm hiểu về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.

Nhà Xuất bản Đại học Vinh trân trọng giới thiệu đến đọc giả !

Mục lục và Lời mở đầu