Cuốn sách là kết quả của nhóm cán bộ, giảng viên Khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Vinh từ các đề tài Nghị định thư với BIOTEC (Thái Lan), các đề tài cấp Bộ Giáo dục, tham khảo kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về ứng dụng nấm ký sinh côn trùng trong bảo vệ thực vật. Trong tài liệu này nhóm tác giả đã cố gắng cập nhật, hệ thống hóa các nhóm nấm đang được ứng dụng trong phòng trừ sâu hại hiện nay, từ đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất đến phương pháp sử dụng chế phẩm. Trong điều kiện tài liệu về nấm ký sinh côn trùng ở Việt nam còn hạn chế, tài liệu này là nguồn dẫn liệu cần thiết, bổ ích cho sinh viên, học viên ngành Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật và các ngành liên quan cùng với người quan tâm về lĩnh vực bảo vệ thực vật.