LỜI GIỚI THIỆU

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau. Chính vì vậy, ngôn ngữ lập trình C được đưa vào giảng dạy cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin cũng như nhiều ngành khoa học kỹ thuật khác ở hầu hết các trường đại học, cao đẳng.

Với kinh nghiệm giảng dạy và tích lũy kiến thức qua nhiều năm với học phần ngôn ngữ lập trình C, đồng thời tham khảo và kế thừa các tài liệu hiện có, nhóm tác giả quyết định biên soạn giáo trình này nhằm phục vụ công tác học tập và giảng dạy được tốt hơn. Nội dung của giáo trình tập trung vào những kiến thức căn bản nhất của ngôn ngữ lập trình C, giúp người học bước đầu dễ dàng tiếp cận với ngôn ngữ lập trình này. Các kiến thức trong giáo trình được trình bày có mối liên hệ chặt chẽ, logic. Các nội dung đưa ra được minh họa cụ thể, trực quan, dễ hiểu, giúp người học có thể tự nghiên cứu. Ngoài ra, hệ thống các câu hỏi, bài tập thực hành và bài tập tự học ở cuối mỗi chương nhằm mục đích giúp người học hệ thống lại các kiến thức đã được học và có thể chủ động trong việc học của mình.

Giáo trình được phục vụ cho đối tượng là sinh viên ngành công nghệ thông tin và các ngành kỹ thuật khác của các trường đại học, cao đẳng; đồng thời giáo trình cũng là tài liệu tham khảo cho giảng viên giảng dạy học phần ngôn ngữ lập trình C và các học phần có liên quan.

Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Nguyễn Tân Ân, PGS.TS. Lê Huy Thập, PGS.TS. Lê Khắc Thành, TS. Trần Minh Tước, TS. Phan Anh Phong, ThS. Lê Văn Tấn đã đọc bản thảo và có những ý kiến góp ý hết sức quý báu giúp nhóm tác giả hoàn thiện cuốn giáo trình. Nhóm tác giả cũng xin chân thành cảm ơn bộ môn Hệ thống Thông tin và Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi tham gia giảng dạy học phần Ngôn ngữ lập trình C cho sinh viên trong nhiều năm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm để biên soạn cuốn giáo trình này.

Mặc dù các tác giả đã cố gắng thể hiện nội dung của giáo trình một cách rõ ràng, dễ hiểu nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy nhóm tác giả mong nhận được ý kiến góp ý quý báu của bạn đọc để có thể bổ sung và sửa đổi cho giáo trình được hoàn thiện hơn.

                                                                                                                                        NHÓM TÁC GIẢ