TUẦN 30 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019


 

 

Thứ 2, ngày 25/3/2019

- Dự buổi nói chuyện của Đ/c Nguyễn Đắc Vinh tại Phòng họp tầng 8 (8g00) và Hội trường A (8g45, Thành phần: Theo Thông tri triệu tập: Đ/c Đũng GĐ NXB)

- 13g30 : Giao ban đơn vị đầu tuần

- Chế bản Giáo trình Toán cho kỹ thuật (TS Nguyễn Tiến Dũng chủ biên)

Thứ 3, ngày 26/3/2019

 

- Làm thủ tục nghiệm thu cho các bản thảo đã có hồ sơ

- Đọc duyệt cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

- Biên tập cuốn Introduction to Contrastive Linguistics (Ngôn ngữ học đối chiếu) của PGS TS Lê Đình Tường (chủ biên)

Thứ 4, ngày 27/3/2019

 

- Tiếp tục biên tập cuốn GT Thực hành NCKH trong giáo dục toán học (PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng)

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục XBIPH

Thứ 5, ngày 28/3/2019

 

- Tiếp tục biên tập cuốn GT Thực hành NCKH trong giáo dục toán học (PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng);

-­­ Sửa bản in cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Thứ 6, ngày 29/3/2019

 

- Biên tập cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Thạch Lâm (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

- Nhận sách từ Nhà in các cuốn đã in xong

Thứ 7, ngày 30/3/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 31/3/2019