TUẦN 1 (NĂM HỌC 2017-2018)

Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 11/9/2017

 

Thứ 2, ngày 05/9/2017

- Thống kê danh mục giáo trình đã xuất bản 3 tháng cuối năm 2017

- Chế bản cuốn Bắc dư tập lãm (Nguyễn Huy Oánh)

Thứ 3, ngày 06/9/2017

 

- Tiếp tục biên tập subweb của đơn vị theo kế hoạch;

- Lập danh mục xuất bản phẩm đăng ký xuất bản quý III, 2017;

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng năm 2017;

Thứ 4, ngày 07/9/2017

 

- Chế bản cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển (Phạm Thị Mỹ Dung)

- Nhận sách từ cơ sở in cuốn Hình học sơ cấp và Lịch sử Toán (Ng. Chiến Thắng)

- Hoàn thiện hồ sơ, thanh toán các giáo trình đã xuất bản (TN trong dạy học Vật lý)

Thứ 5, ngày 08/9/2017

 

8g00: Họp Giao ban cơ quan phiên Tháng 9/2017 (Thầy Dũng, thầy Quảng)

10g00: Họp HĐNT giáo trình Quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng (Thái T.N Lam)

- Biên tập cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển (Phạm Thị Mỹ Dung);

13g30: Dự Hội nghị CBVC và duyệt KHNH khoa Giáo dục (Quảng @ tầng 8 NĐH)

15g30: Dự Hội nghị CBVC và duyệt KHNH khoa Thể dục (Thầy Dũng, Cơ sở 2)

- Chế bản cuốn Elementary Geometry and Mathematical History (Ng. Chiến Thắng)

Thứ 6, ngày 09/9/2017

 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu các cuốn đã có bản thảo và kết quả phản biện;

- Dự Hội nghị CBVC và duyệt KHNH các đơn vị có xuất bản (Khoa Địa lý, Kinh tế)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu các cuốn sách đã nhận từ cơ sở in (Hình học sơ cấp…)

Thứ 7, ngày 10/9/2017

 

13g30: Dự Hội nghị CBVC và duyệt KHNH khoa Lịch sử

Chủ nhật, ngày 11/9/2017:Nghỉ