TUẦN 1 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018

 

Thứ 2, ngày 03/9/2018

Nghỉ bù ngày lễQuốc khánh 2/9

Thứ 3, ngày 04/9/2018

 

- Biên tập subweb của Nhà xuất bản;

- Đăng ký xuất bản phẩm (giáo trình) với Cục XBIPH;

- Chế bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Đài (Hà Tĩnh)

Thứ 4, ngày 05/9/2018

 

- Nhận sách từ nhà in Phương pháp giảng dạy Hóa học THPT bằng tiếng Anh

- Là thủ tục lưu chiểu, phát hành các cuốn đã in

Thứ 5, ngày 06/9/2018

 

8g00: Họp Giao ban cơ quan phiên Tháng 9/2018 (Thầy Dũng, thầy Quảng)

- Biên tập cuốn Kỷ yếu hội thảo “Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về biển đảo và biên giới của dòng họ Nguyễn Huy ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (UBND Hà Tĩnh)

Thứ 6, ngày 07/9/2018

 

- Triển khai làm sách Nhà nước đặt hàng 2018

- Đọc duyệt cuốn Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH (Nguyễn Thị Trang Thanh)

- Sửa bản in Tiểu luận thơ Hồ Chí Minh (Trần Hữu Dinh)

Thứ 7, ngày 08/9/2018

 

13g30: Dự Hội nghị CBVC và duyệt KHNH khoa Lịch sử

Chủ nhật, ngày 09/9/2018: Nghỉ