TUẦN 10 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

 

Thứ 2, ngày 05/11/2018

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Đọc duyệt cuốn Kỹ thuật nuôi cá Mú (Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thị Dung)

- Đọc sơ duyệt bản thảo GT Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng (TS Nguyễn Thi Bích Ngọc, khoa Luật)

Thứ 3, ngày 06/11/2018

 

- Biên tập cuốn Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử Việt Nam hiện đại

(Nguyễn Đức Mậu, sách NNĐH 2018)

- Chế bản cuốn Văn học Việt nam trung đại (Nguyễn Khắc Phi, sách NNĐH 2018)

Thứ 4, ngày 07/11/2018

 

- Đọc duyệt cuốn Làng Tường xá (Thái Kim Đỉnh, sách NNĐH 2018)

- Sơ duyệt bản thảo Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Lưu Hoài Bảo)

- Đọc duyệt cuốn Tri thức dân gian của người Nghệ về chuyện sinh đẻ (Phan Thư Hiền, sách NNĐH 2018)

Thứ 5, ngày 08/11/2018

 

- Làm hồ sơ dự toán sách NNĐH 2018

- Biên tập giáo trình Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý

- Làm hồ sơ nghiệm thu giáo trình (Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng (Nguyễn Thi Bích Ngọc)

Thứ 6, ngày 09/11/2018

 

- Đọc sơ duyệt GT Những nhận thức mới về nhà nước và pháp luật (Đinh N Thắng)

- Biên tập cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh, sách NNĐH 2018)

Thứ 7, ngày 10/11/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 11/11/2018

 

Nghỉ