LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (2017-2018)

Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017

 

Thứ 2, ngày 20/11/2017

Mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Hội trường A

(Toàn thể cán bộ viên chức)

Thứ 3, ngày 21/11/2017

 

- 8g30: Giao ban đầu tuần

- Sửa bản in cuốn Bóng rổ – Bóng ném (Phan Sinh)

- Chuẩn bị hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng

- Đọc sơ duyệt cuốn GT phương pháp dạy học Hoá học bằng tiếng Anh (PGS. TS Cao Cự Giác chủ biên)

Thứ 4, ngày 22/11/2017

 

- Gửi Nhà in cuốn“Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Nam Hương” (Thạch Hà, Hà tĩnh)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu các cuốn vừa in: Khởi nghiệp (khoa SP Ngữ văn)

- Chế bản cuốn Quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng (Thái Thị Ngọc Lam)

Thứ 5, ngày 23/11/2017

 

- Biên tập cuốn Bồi hồi kỷ niệm (Hội văn nghệ Nghệ An)

- Đọc sơ duyệt cuốn Giáo trình Tổng hợp hữu cơ (Đậu Xuân Đức, Lê Đức Giang)

- Làm thủ tục thanh toán sách đã xuất bản

Thứ 6, ngày 24/11/2017

 

- Biên tập cuốn Hướng dẫn ôn tập môn Giáo dục công dân (PGS. Bùi Văn Dũng)

- Tiếp tục chế bản cuốn GT Luật dân sự (Phạm Thị Thuý Liễu)

Thứ 7, ngày 25/11/2017

 

Chủ nhật, ngày 26/11/2017