LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (2017-2018)

Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017

 

Thứ 2, ngày 27/11/2017

- 8g30: Giao ban đầu tuần

- Gửi Nhà in cuốn“Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Hà Tĩnh

- Làm hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng

Thứ 3, ngày 28/11/2017

 

- Chế bản, sửa bản in cuốn Bồi hồi kỷ niệm (Hội văn nghệ Nghệ An)

- Biên tập cuốn Tuyển tập Thái Kim Đỉnh (tập 2)

Thứ 4, ngày 29/11/2017

 

- Biên tập, chế bản cuốn Làng Tường Xá (Thái Kim Đỉnh)

- Đăng ký xuất bản phẩm tháng 12/2017 với Cục XBIPH

Thứ 5, ngày 30/11/2017

 

- Đọc sơ duyệt cuốn Quản lý nhà nước về kinh tế (Trần Thị Hoàng Mai)

- Biên tập cuốn Quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng (Thái Thị Ngọc Lam)

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu cuốn Phương pháp dạy học hoá học bằng Tiếng Anh

Thứ 6, ngày 01/11/2017

 

- Đọc sơ duyệt cuốn Phân tích chính sách kinh tế (Thái Thị Kim Oanh)

- Chế bản cuốn Công nghệ chế biến nhiệt lạnh thực phẩm (Nguyễn Tân Thành)

- Sửa bản in cuốn Bóng rổ, bóng ném (Phan Sinh)

Thứ 7, ngày 02/11/2017

 

Chủ nhật, ngày 03/11/2017