TUẦN 13 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

 

Thứ 2, ngày 26/11/2018

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Chế bản cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (NNĐH)

- Sửa bản in cuốn Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay (Phan văn Tuấn, sách NNĐH 2018)

Thứ 3, ngày 27/11/2018

 

- Sửa bản in cuốn Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay (Phan văn Tuấn, sách NNĐH 2018)

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Tri thức dân gian của người Nghệ về chuyện sinh đẻ (Phan Thư Hiền, sách NNĐH 2018)

Thứ 4, ngày 28/11/2018

 

- Làm thủ tục lưu chiểu

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Tri thức dân gian của người Nghệ về chuyện sinh đẻ (Phan Thư Hiền, sách NNĐH 2018)

Thứ 5, ngày 29/11/2018

 

8g00: Nghiệm thu giáo trình Cơ chế phản ứng Hóa vô cơ (PGS Nguyễn Hoa Du)

9g30: Nghiệm thu GT Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng (TS Nguyễn Thi Bích Ngọc chủ biên)

Thứ 6, ngày 30/11/2018

 

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh, sách NNĐH 2018)

- 14g00 Nghiệm thu GT Ngôn ngữ học đối chiếu (PGS Lê Đình Tường chủ biên)

Thứ 7, ngày 01/12/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 02/12/2018

 

Nghỉ