LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (2017-2018)

Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017

 

Thứ 2, ngày 04/12/2017

- 8g30: Giao ban đầu tuần

- Sửa bản in cuốn“Bồi hồi năm tháng”(Hội văn nghệ Nghệ An)

- Tổng hợp danh mục giáo trình đã nộp bản thảo

Thứ 3, ngày 05/12/2017

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Tuyển tập Thái Kim Đỉnh (tập 3)

- Đọc sơ duyệt các giáo trình đã nạp bản thảo

- Tiếp tục biên tập, chế bản cuốn Làng Tường Xá (Thái Kim Đỉnh)

Thứ 4, ngày 06/12/2017

 

- Đăng ký xuất bản phẩm tháng 12/2017 với Cục XBIPH

- Đọc sơ duyệt các giáo trình đã nạp bản thảo(đ/c Dũng đọc bản thảo thuộc khối KHXH, đ/c Quảng: đọc bản thảo thuộc khối KHTN và KT, CN)

Thứ 5, ngày 07/12/2017

 

- 8h Họp giao ban Trường tại Phòng họp tầng 8 (Đ/c Dũng, đ/c Quảng)

- Chế bản các cuốn sách Nhà nước đặt hàng

- Biên tập cuốn Cuộc sống và niềm tin (sách liên kết xuất bản)

Thứ 6, ngày 08/12/2017

 

- Đọc sơ duyệt cuốn Phân tích chính sách kinh tế (Thái Thị Kim Oanh)

- Đọc duyệt, chuyển in cuốn Bóng rổ, bóng ném (Phan Sinh)

- Làm thủ tục thanh toán các sách đã xuất bản

Thứ 7, ngày 09/12/2017

 

Chủ nhật, ngày 10/12/2017