TUẦN 14 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

 

Thứ 2, ngày 03/12/2018

7g45: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Đọc duyệt cuốn Kỹ thuật nuôi cá mú (NNĐH 2018)

- Rà soát, đánh giá danh mục giáo trình đăng ký xuất bản 2018

- Sửa bản in cuốn Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay (Phan văn Tuấn, sách NNĐH 2018)

Thứ 3, ngày 04/12/2018

 

- Biên tập cuốn Thể loại hạt nói trong sự vận động của lịch sử văn học Việt Nam (Nguyễn Khắc Phi, sách NNĐH 2018)

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Tri thức dân gian của người Nghệ về chuyện sinh đẻ (Phan Thư Hiền, sách NNĐH 2018)

Thứ 4, ngày 05/12/2018

 

- Làm thủ tục lưu chiểu đã xuất bản

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Tri thức dân gian của người Nghệ về chuyện sinh đẻ (Phan Thư Hiền, sách NNĐH 2018)

Thứ 5, ngày 06/12/2018

 

8g00: Nghiệm thu giáo trình Cơ chế phản ứng Hóa vô cơ (PGS Nguyễn Hoa Du)

9g30: Nghiệm thu GT Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng (TS Nguyễn Thi Bích Ngọc chủ biên)

Thứ 6, ngày 07/12/2018

 

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh, sách NNĐH 2018)

- Tiếp tục biên tập cuốn Văn học trung đại Việt Nam (Nguyễn Khắc Phi, Sách NNĐH 2018)

Thứ 7, ngày 08/12/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 09/12/2018

 

Nghỉ