LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (2017-2018)

Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

 

Thứ 2, ngày 11/12/2017

- 8g30: Giao ban đầu tuần

- Sửa bản in cuốn Tuyển tập Thái Kim Đỉnh (tập 3)

- Tổng hợp danh mục giáo trình đã nộp bản thảo

Thứ 3, ngày 12/12/2017

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Cuộc sống và niềm tin (sách liên kết xuất bản)

- Chế bản cuốn Làng Tường Xá (Thái Kim Đỉnh)

- Đọc sơ duyệt các giáo trình đã nạp bản thảo (thầy Dũng, thầy Quảng)

Thứ 4, ngày 13/12/2017

 

- Chế bản các cuốn sách Nhà nước đặt hàng (đ/c Trường)

- Đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình (thầy Quảng)

(Thầy Dũng đi họp tại Hà Nội từ 13 đến hêt 14/12/2017)

Thứ 5, ngày 14/12/2017

 

- Tiếp tục chế bản các cuốn sách Nhà nước đặt hàng (đ/c Trường)

- Biên tập cuốn Cuộc sống và niềm tin (sách liên kết xuất bản)

Thứ 6, ngày 15/12/2017

 

9g00: Nghiệm thu giáo trình Tôn giáo học đại cương (PGS Bùi Văn Hào chủ biên)

- 13g30: Nghe TS Lê Đăng Doanh nói chuyện về Kinh tế Việt nam (Hội trường)

(Đảng viên tham dự: Thầy Dũng, thầy Quảng, cô Tú)

Thứ 7, ngày 16/12/2017

 

Chủ nhật, ngày 17/12/2017