TUẦN 15 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

 

Thứ 2, ngày 10/12/2018

8g15: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Rà soát tiến độ biên tập, chế bản, in ấn sách NNĐH 2018,

- Biên tập, sửa bản in cuốn Phượng Dương Nguyễn tông thế phả (dòng họ Nguyễn Huy ở huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh)

Thứ 3, ngày 11/12/2018

 

- Đọc duyệt cuốn Tri thức dân gian của người Nghệ về chuyện sinh đẻ (Phan Thư Hiền, sách NNĐH 2018)

- Biên tập cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh, sách NNĐH 2018)

Thứ 4, ngày 12/12/2018

 

- Làm thủ tục thanh toán sách NNĐH 2017

9g00: Nghiệm thu giáo trình đại học Sinh lý thực vật (PGS TS. Mai Văn Chung)

- Tiếp tục làm hồ sơ sách NNĐH 2018

Thứ 5, ngày 13/12/2018

 

- Làm thủ tục đăng ký xuất bản phẩm (đợt 2 tháng 12/2018)

- Chế bản cuốn sách tham khảo Hướng dẫn ôn tập môn GDCD Kỳ thi THPTQG năm 2019 (PGS. TS Bùi Văn Dũng chủ biên)

Thứ 6, ngày 14/12/2018

 

- Chế bản cuốn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu (Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh, sách NNĐH năm 2018)

- Biên tập cuốn Kỷ yếu hội thảo” Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm của dòng họ Nguyễn Huy ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về biên giới và hải đảo”

Thứ 7, ngày 15/12/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 09/12/2018

 

Nghỉ