LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (2017-2018)

Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017

 

Thứ 2, ngày 18/12/2017

- Gửi nhà in cuốn Bồi hồi năm tháng (Hội Văn nghệ Nghệ An)

- Tiếp tục triển khai hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng

16g: Nghiệm thu giáo trình Phương pháp giảng dạy Hoá học ở trường THPT bằng tiếng Anh (PGS Cao Cự Giác chủ biên)

Thứ 3, ngày 19/12/2017

 

- Chế bản cuốn Luật Dân sự (Phạm Thị Thuý Liễu)

- Đọc sơ duyệt các giáo trình đã nạp bản thảo (thầy Dũng, thầy Quảng)

- Tiếp tục biên tập cuốn Thái Kim Đỉnh (Tập 3)

Thứ 4, ngày 20/12/2017

 

- Chế bản các cuốn Nguyên lý kế toán (Hồ Thị Mỹ Hạnh)

- Sửa bản in các cuốn: Hoàng Hoa sứ trình đồ; Bắc Dư tập lãm; và Quảng Thuận đạo sử tập của ông Nguyễn Huy Mỹ (03 cuốn, sách liên kết xuất bản)

Thứ 5, ngày 21/12/2017

 

- Tiếp tục chế bản các cuốn sách Nhà nước đặt hàng (đ/c Trường)

- Biên tập cuốn PPGD Hoá học ở trường THPT bằng tiếng Anh (Cao Cự Giác)

Thứ 6, ngày 22/12/2017

 

- Biên tập cuốn GT Tiến trình lịch sử Việt Nam (TS Trần Vũ Tài)

- Tiếp tục đọc sơ duyệt bản thảo giáo trình sau khi tác giả đã sửa chữa và gửi lại

Thứ 7, ngày 23/12/2017

 

Chủ nhật, ngày 24/12/2017