LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (2017-2018)

Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017

 

Thứ 2, ngày 25/12/2017

- 8g30: Họp giao ban đầu tuần

- Tiếp tục làm hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng 2017

- Chế bản cuốn GT Nguyên lý kế toán (TS Hồ Mỹ Hạnh)

Thứ 3, ngày 26/12/2017

 

- Biên tập cuốn Nguyễn Du, Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ (GS Phong Lê)

- Đọc sơ duyệt các giáo trình đã nạp lại bản thảo (thầy Dũng, thầy Quảng)

- Sửa bản in cuốn Quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng (Thái Thị Lam)

Thứ 4, ngày 27/12/2017

 

- Sửa bản in các cuốn: Hoàng Hoa sứ trình đồ; Bắc Dư tập lãm; và Quảng Thuận đạo sử tập của ông Nguyễn Huy Mỹ (03 cuốn, sách liên kết xuất bản)

14g00: Tập huấn công tác viết bài, đăng Homepage của trường (T. Dũng, T.Quảng)

Thứ 5, ngày 28/12/2017

 

- Tiếp tục chế bản các cuốn sách Nhà nước đặt hàng (đ/c Trường)

- Đọc duyệt, sửa bản in cuốn Luật dân sự (Phạm Thị Thúy Liễu)

Thứ 6, ngày 29/12/2017

 

- Tiếp tục biên tập cuốn GT Tiến trình lịch sử Việt Nam (TS Trần Vũ Tài)

- Sửa bản in, đọc duyệt cuốn Tuyển tập Thái Kim Đỉnh (Tập 3)

18g00: Tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018 tại KSMT Phương Đông

Thứ 7, ngày 30/12/2017

 

Chủ nhật, ngày 31/12/2017