LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (2017-2018)

Từ ngày 01/1/2018 đến ngày 7/1/2018

 

Thứ 2, ngày 01/01/2018

Nghỉ Tết dương lịch

Thứ 3, ngày 02/01/2018

 

- Nhận từ nhà in cuốn Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Hà Tĩnh

(liên kết xuất bản với Liên đoàn lao động Hà Tĩnh)

- Gửi nhà in cuốn Tuyển tập Thái Kim Đỉnh (Tập 2)

Thứ 4, ngày 03/01/2018

 

- Rà soát, kiểm tra tiến độ giáo trình xuất bản 2017 (bản thảo, nghiệm thu, sách)

- Gửi nhà in cuốn Giáo trình Luật dân sự (Phạm Thị Thủy Liễu)

- Chế bản, biên tập cuốn Giáo trình Nhiệt học (Mai văn Lưu)

Thứ 5, ngày 04/01/2018

 

8g00 Hội nghị giao ban cơ quan Tháng 1/2018 tại HT tầng 8 Nhà điều hành

- Chế bản, biên tập cuốn Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Trần Vũ Tài)

- Tiếp tục chế bản, biên tập sách Nhà nước đặt hàng 2017

Thứ 6, ngày 05/01/2018

 

- Rà soát, kiếm tra danh mục giáo trình xuất bản 2018 (QĐ716/2016 đã phê duyệt)

- Chế bản, biên tập cuốn giáo trình Toán Kỹ thuật (Nguyễn Tiến Dũng)

- Sửa bản in cuốn Nguyên lý kế toán (Hồ Thị Mỹ Hạnh, khoa Kinh tế)

Thứ 7, ngày 06/01/2018

 

Chủ nhật, ngày 07/01/2018