LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (2017-2018)

Từ ngày 08/1/2018 đến ngày 14/1/2018

 

Thứ 2, ngày 08/01/2018

8g00: Giao ban đơn vị

Đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục XBIPH

Đọc duyệt cuốn GT Nguyên lý kế toán (Hồ Thị Mỹ Hạnh)

Thứ 3, ngày 09/01/2018

 

- Biên tập cuốn Nghiên cứu ứng dụng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh vào phục vụ phát triển du lịch (Phan Thư Hiền, sách liên kết xuất bản)

- Đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình đã nộp về NXB (Thầy Dũng, thầy Quảng)

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành các cuốn đã in xong

Thứ 4, ngày 10/01/2018

 

- Tiếp tục đọc sơ duyệt các bản thảo đã nộp về NXB

- Chế bản cuốn Hướng dẫn ôn tập môn Giáo dục công dân (Bùi Văn Dũng)

- Chế bản, biên tập cuốn Giáo trình Nhiệt học (Mai văn Lưu)

Thứ 5, ngày 11/01/2018

 

- Đọc sơ duyệt cuốn Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Trần Vũ Tài)

- Tiếp tục biên tập cuốn Nghiên cứu ứng dụng … (Phan Thư Hiên)

Thứ 6, ngày 12/01/2018

 

8g00: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

(cả ngày: Thầy Dũng, thầy Quảng, cô Tú)

- Chế bản, biên tập cuốn giáo trình Toán Kỹ thuật (Nguyễn Tiến Dũng)

- Gửi nhà in cuốn Tuyển tập Thái Kim Đỉnh

Thứ 7, ngày 13/01/2018

 

Chủ nhật, ngày 14/01/2018