TUẦN 19 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 07/01/2018 đến ngày 13/01/2019

 

Thứ 2, ngày 07/01/2019

Chế bản cuốn Giáo trình Tâm lý học (TS Phan Quốc Lâm chủ biên)

Làm thủ tục hồ sơ nghiệm thu giáo trình đã đủ điều kiện

15g30: Giao ban đơn vị

Thứ 3, ngày 08/01/2019

 

Biên tập cuốn Lịch sử đảng bộ xã Kỳ Thượng – Kỳ Anh- Hà Tĩnh

Làm các hợp đồng xuất bản sau khi nghiệm thu bản thảo.

Thứ 4, ngày 09/01/2019

 

8g30 : Nghiệm thu GT Bài tập trong dạy học Vật lý (PGS Nguyễn Đình Thước)

9g30: Nghiệm thu GT Toán thống kê trong thể dục thể thao (TS Nguyễn Thị Thế)

- Chuẩn bị nghiệm thu các bản thảo giáo trình đã được sơ duyệt (GT Toán học của TS Nguyễn Duy Bình chủ biên),…

Thứ 5, ngày 10/01/2019

 

8g00: Họp giao ban cơ quan tháng 1,2 năm 2019 tại Phòng họp tầng 8 (Ban GĐ)

- Tiếp tục chế bản cuốn Từ Hán Việt (PGS Hoàng Trọng Canh chủ biên)

- Biên tập cuốn GT Quy hoạch bảo vệ môi trường (TS Trần Thị Tuyến)

- Sửa bản in cuốn Giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

Thứ 6, ngày 11/01/2019

 

- Tiếp tục chế bản cuốn “Sỏi đường mật chính ở người cao tuổi và phương pháp điều trị” (sách LKXB, Nguyễn Quang Trung)

-  Đọc sơ duyệt các bản thảo đã gửi đến Nhà xuất bản (trước và sau khi nghiệm thu)

Thứ 7, ngày 12/01/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 13/01/2019