TUẦN 2 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

 

Thứ 2, ngày 10/9/2018

- Đăng ký xuất bản phẩm tháng 9/2018

- Biên tập cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

- 13g45 Giao ban đầu tuần

Thứ 3, ngày 11/9/2018

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Đài (Hà Tĩnh)

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đủ hồ sơ

- Nhận sách từ Nhà in (cuốn GT Luật lao động Việt Nam, tái bản)

Thứ 4, ngày 12/9/2018

 

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành các cuốn đã in (GT Luật lao động Việt Nam)

- Biên tập cuốn Con đường và thảm cỏ (Xuân Chuẩn)

- Hoàn chỉnh hồ sơ sách NNĐH 2017

Thứ 5, ngày 13/9/2018

 

- Triển khai làm sách NNĐH 2018

- Biên tập cuốn Giáo trình Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH (N.T.Trang Thanh)

- Chế bản cuốn Giáo trình Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

Thứ 6, ngày 14/9/2018

 

- Tiếp tục biên tập cuốn GT Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH (N.T.T. Thanh)

- Sửa bản in cuốn Giáo trình Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

- Đọc duyệt cuốn Tiểu luận thơ Hồ Chí Minh (Trần Hữu Dinh)

Thứ 7, ngày 15/9/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 16/9/2018

 

Nghỉ