TUẦN 20 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 14/01/2018 đến ngày 20/01/2019

 

Thứ 2, ngày 14/01/2019

8g00 : Giao ban đơn vị đầu tuần 20

Đăng ký xuất bản phẩm tháng 1.2019

Thứ 3, ngày 15/01/2019

 

Biên tập cuốn Tâm lý học (TS Phan Quốc Lâm)

Chế bản cuốn Trường cấp 3 Anh Sơn – Trường THPT Anh Sơn 1, Nơi tôi gắn bó… (Phạm Hữu Tân)

Thứ 4, ngày 16/01/2019

 

- Làm thủ tục lưu chiểu sách NNĐH 2018

- Chuẩn bị nghiệm thu các bản thảo giáo trình đã được sơ duyệt (Quan hệ quốc tế tại Đông Nam Á của TS Nguyễn Hữu Quyết chủ biên)

Thứ 5, ngày 17/01/2019

 

- Tiếp tục chế bản cuốn Từ Hán Việt (PGS Hoàng Trọng Canh chủ biên)

- Chế bản cuốn GT Quy hoạch bảo vệ môi trường (TS Trần Thị Tuyến)

Thứ 6, ngày 18/01/2019

 

- Tiếp tục chế bản cuốn Sỏi đường mật chính ở người cao tuổi và phương pháp điều trị (sách LKXB, Nguyễn Quang Trung)

- Đọc sơ duyệt bản thảo GT Chương trình và lý luận dạy học Giáo dục công dân THPT (TS Phạm Thị Bình chủ biên)

Thứ 7, ngày 19/01/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 20/01/2019