lich_tuan_21_2212712018.pdf

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (2017-2018)

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018

 

Thứ 2, ngày 22/01/2018

8g00: Giao ban đầu tuần NXB

Đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục XBIPH

Nhận sách từ nhà in cuốn GT Nguyên lý kế toán (Hồ Thị Mỹ Hạnh)

Thứ 3, ngày 23/01/2018

 

- Gửi nhà in cuốn Nghiên cứu ứng dụng một số loại hình diễn xướng… ở Hà Tĩnh (Phan Thư Hiền, liên kết xuất bản)

- Tiếp tục biên tập cuốn Hướng dẫn ôn tập môn Giáo dục công dân (Bùi Văn Dũng)

- Chuẩn bị thành lập các hội đồng nghiệm thu giáo trình 2017-2018

Thứ 4, ngày 24/01/2018

 

- Rà soát danh mục và tiến độ xuất bản giáo trình đã phê duyệt cho XB năm 2017

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng 2017

- Sửa bản in Giáo trình Nhiệt học (PGS. TS Mai văn Lưu)

Thứ 5, ngày 25/01/2018

 

- Sửa bản in cuốn Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường (Nguyễn Việt Thanh, LKXB)

9g30: Nghiệm thu GT Lý luận về nhà nước và pháp luật (TS Tăng Thị Thanh Sang) 

10g30: Nghiệm thu GT Lịch sử nhà nước và pháp luật (TS Đinh Ngọc Thắng) 


- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Trần Vũ Tài)

- Nhận từ nhà in cuốn Nghiên cứu ứng dụng một số loại hình… (Phan Thư Hiên)

Thứ 6, ngày 26/01/2018

 

- Làm hợp động biên soạn với các tác giả có bản thảo đã qua sơ duyệt

9g00: Nghiệm thu giáo trình Phương pháp dạy học Toán (TS Ng. T. Châu Giang)

- Làm thủ tục nghiệm thu với các tác giả đã có đủ hồ sơ biên soạn

Thứ 7, ngày 27/01/2018

 

Chủ nhật, ngày 21/01/2018