TUẦN 21 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 27/01/2019

 

Thứ 2, ngày 21/01/2019

8g00 : Giao ban đơn vị đầu tuần 21

Triển khai đăng ký sách NNĐH 2019

Thứ 3, ngày 22/01/2019

 

Tiếp tục biên tập cuốn Tâm lý học (TS Phan Quốc Lâm)

Tiếp tục biên tập cuốn Trường cấp 3 Anh Sơn – Trường THPT Anh Sơn 1, Nơi tôi gắn bó… (Phạm Hữu Tân)

Thứ 4, ngày 23/01/2019

 

- Làm thủ tục phát hành sách NNĐH 2018 ( 8 cuốn)

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu cuốn Quan hệ quốc tế tại Đông Nam Á (TS Nguyễn Hữu Quyết chủ biên)

Thứ 5, ngày 24/01/2019

 

- Đọc, sửa bản in sau chế bản cuốn Từ Hán Việt (PGS Hoàng Trọng Canh chủ biên)

- Biên tập sau nghiệm thu GT Quy hoạch bảo vệ môi trường (TS Trần Thị Tuyến)

Thứ 6, ngày 25/01/2019

 

- Đọc duyệt cuốn Sỏi đường mật chính ở người cao tuổi và phương pháp điều trị (sách LKXB, Nguyễn Quang Trung)

- Làm thủ tục nghiệm thu GT Chương trình và lý luận dạy học Giáo dục công dân THPT (TS Phạm Thị Bình chủ biên)

Thứ 7, ngày 26/01/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 27/01/2019