LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (2017-2018)

Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018

 

Thứ 2, ngày 29/01/2018

8g00: Giao ban đầu tuần NXB

Chế bản, vẽ bìa cuốn Hướng dẫn ôn tập môn GDCD năm 2018 (Bùi Văn Dũng)

Đọc duyệt cuốn Ký ức những chặng đường (Trần Xuân Cường)

Thứ 3, ngày 30/01/2018

 

- Biên tập cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Phong (Huyện Thanh Chương)

- Đọc sơ duyệt các cuốn giáo trình đã nộp lại bản thảo

- Dọc duyệt cuốn Những trang văn ở lại (khoa SP Ngữ văn)

Thứ 4, ngày 31/01/2018

 

Chuyển nhà in cuốn Giáo dục ý thức bản vệ môi trường (Nguyễn Việt Thanh)

Làm thủ tục nộp lưu chiểu, phát hành các cuốn sách đã in

Thứ 5, ngày 01/02/2018

 

8g00 Họp giao ban cơ quan tháng 02/2018 (Phòng họp tầng 8 nhà điều hành)

- Biên tập cuốn Ngôn ngữ và Văn chương – một chặng đường (khoa SP Ngữ văn)

- Làm hợp đồng xuất bản các cuốn đã đọc duyệt và sách liên kết.

Thứ 6, ngày 02/02/2018

 

- Làm hợp động biên soạn với các tác giả có bản thảo đã qua sơ duyệt

9g00: Nghiệm thu giáo trình Thực hành NCKH trong giáo dục toán học (NC Thắng)

10g15: Nghiệm thu giáo trình Tổng hợp hữu cơ (Đậu Xuân Đức)

- Đọc sơ duyệt cuốn Thơ và tiểu luận (Thái Kim Đỉnh)

Thứ 7, ngày 03/02/2018

 

Chủ nhật, ngày 04/02/2018