LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (2017-2018)

Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018

 

Thứ 2, ngày 09/4/2018

8g30: Giao ban đầu tuần của đơn vị

Đọc duyệt, sửa bản in các sách Nhà nước đặt hàng 2017 (Sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi,… )

Thứ 3, ngày 10/4/2018

 

Tiếp tục rà soát các văn bản về quản lý công tác xuất bản tại trường Đại học Vinh

Ra quyết định phát hành các sách đã lưu chiểu (Luật dân sự, Quản lý dịch hại cây trồng, Kiểm tra đánh giá năng lực người học, Nhiệt học, Tiến trình lịch sử Việt Nam)

Tiếp tục sửa bản in các cuốn sách Nhà nước đặt hàng (Kỹ thuật sản xuất cá hồng Mỹ)

Thứ 4, ngày 11/4/2018

 

10g00: Nghiệm thu giáo trình Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh) tại VP NXB

Biên tập cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Bình (BCHĐB xã Sơn Bình, Hương sơn, HT)

15g00: Nghiệm thu giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

Thứ 5, ngày 12/4/2018

 

Nhận từ nhà in các cuốn sách đã in (Lý luận về Nhà nước và pháp luật

Gửi nhà in cuốn Phương pháp giảng dạy toán ở tiểu học (Nguyễn Thị Châu Giang)

Thứ 6, ngày 13/4/2018

 

Đọc duyệt, sửa bản in cuốn Truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Đinh Trí Dũng)

Làm thủ tục lưu chiểu các cuốn đã in

Thứ 7, ngày 14/4/2018

 

Chủ nhật, ngày 15/4/2018