TUẦN 33 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019

 

Thứ 2, ngày 15/4/2019

Nghỉ bù Giổ Tổ 10/3 âm lịch

Thứ 3, ngày 16/4/2019

 

- 8g30 Giao ban đơn vị đầu tuần

- Tiếp tục đọc sơ duyệt các bản thảo giáo trình

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC học tại Phòng họp tầng 8 (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 4, ngày 17/4/2019

 

Lập danh mục sách, giáo trình tham gia triển lãm sách tại Quảng trường 18-21/4/2019

Sửa bản in cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Thạch lâm (Thạch hà, Hà tĩnh)

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC học tại Phòng họp tầng 8 NĐH (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 5, ngày 18/4/2019

 

- Làm các hợp đồng xuất bản

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình có đủ điều kiện

14g00: Dự buổi nói chuyện nhân Ngày sách VN (tại Tầng 1 TV Nguyễn Thúc Hào)

19g30: Lớp Bồi dưỡng GVCC học tại Phòng họp tầng 8 NĐH (đ/c Dũng, đ/c Quảng)

Thứ 6, ngày 19/4/2019

 

- Dự lễ Khai mạc Ngày sách Việt nam tại Quảng trường (18-21/4/2019)

- Triển lãm sách nhân Ngày sách Việt Nam (cả ngày)

Thứ 7, ngày 20/4/2019

 

- Triển lãm sách nhân Ngày sách Việt Nam (cả ngày)

Chủ nhật, ngày 21/4/2019

 

- Triển lãm sách nhân Ngày sách Việt Nam (cả ngày)

Ghi chú:

- Từ ngày 18 đến ngày 21/4/2019, các đ/c Nguyễn Thanh Hiếu và Phan Quốc Trường thay mặt Nhà xuất bản Đại học Vinh tham gia triển lãm giới thiệu sách mới nhân Ngày sách Việt Nam 21/4 tại Công viên Tuổi trẻ (Hà Nội);

- Từ ngày 19/4 đến ngày 21/4, các đ/c Nguyễn Hồng Quảng, Cao Thị Anh Tú, Trịnh Thị Thanh thay mặt NXBĐHV tham gia triển lãm sách tại Quảng Trường Hồ Chí Minh.