LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (2017-2018)

Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018

 

Thứ 2, ngày 16/4/2018

8g30: Giao ban đầu tuần của đơn vị

Gửi nhà in các cuốn sách NN đặt hàng đã đọc duyệt (Sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi, … )

Thứ 3, ngày 17/4/2018

 

Tiếp tục sửa bản in các cuốn sách Nhà nước đặt hàng (Kỹ thuật sản xuất cá hồng Mỹ)

Gửi nhà in cuốn Lịch sử đảng bộ xã Sơn Bình (Hương sơn, Hà tĩnh)

Biên tập cuốn Phương pháp dạy Hóa học bằng tiếng Anh ở trường THPT

Thứ 4, ngày 18/4/2018

 

Chuẩn bị tham gia Ngày sách Việt nam

Tiếp tục biên tập cuốn Phương pháp dạy Hóa học bằng tiếng Anh ở trường THPT

Thứ 5, ngày 19/4/2018

 

Tiếp tục chuẩn bị tham gia Ngày sách Việt nam (Giới thiệu sách tại Hội nghị bạn đọc và tham gia triển lãm tại Quảng trường Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến 21/4/2018)

14g30: Hội nghị bạn đọc và Chương trình giới thiệu sách chào mừng Ngày sách VN

Thứ 6, ngày 20/4/2018

 

 

Tham gia triển lãm tại Ngày sách Việt nam (Quảng trường Hồ Chí Minh) cả ngày

 

Thứ 7, ngày 21/4/2018

 

 

Tham gia triển lãm tại Ngày sách Việt nam (Quảng trường Hồ Chí Minh) cả ngày

Chủ nhật, ngày 22/4/2018