LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (2017-2018)

Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018

 

Thứ 2, ngày 07/5/2018

- 8g30: Giao ban đầu tuần đơn vị

- Chuẩn bị kho để nhận và lưu sách Nhà nước đặt hàng 2017

- Gửi Thông báo đăng ký sách nhà nước đặt hàng 2017

Thứ 3, ngày 08/5/2018

 

- Đọc sơ duyệt bản thảo Định mệnh (Trần Ngưỡng)

- Sửa bản in cuốn Những trang văn ở lại (Khoa SP Ngữ văn)

- Chuẩn bị thủ tục nghiệm thu các giáo trình đủ hồ sơ

Thứ 4, ngày 09/5/2018

 

- Chế bản, biên tập cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học về tư liệu Hán Nôm về biển đảo và biên giới của dòng họ Nguyễn Huy ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

- Đọc sơ duyệt cuốn Vùng Ulyanovsk và cộng đồng người Việt (Hoàng Xuân Thường)

Thứ 5, ngày 10/5/2018

 

- Hoàn thiện, trình Hiệu trưởng ký Quyết định ban hành Quy định về biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu học tập của Trường ĐHV Vinh (sau khi Phó HT phê duyệt)

Thứ 6, ngày 11/5/2018

 

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng 2017

- Đăng ký tên xuất bản phẩm với Cục XBIPH

Thứ 7, ngày 12/5/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 13/5/2018