LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (2017-2018)

Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018

 

Thứ 2, ngày 14/5/2018

- 8g30: Giao ban đầu tuần đơn vị

- Chuẩn bị kho để nhận và lưu sách Nhà nước đặt hàng 2017

Thứ 3, ngày 15/5/2018

 

- Biên tập bản thảo Định mệnh (Trần Ngưỡng)

- Đọc duyệt cuốn Những trang văn ở lại (Khoa SP Ngữ văn)

- Tiếp tục chuẩn bị thủ tục nghiệm thu các giáo trình đủ hồ sơ

Thứ 4, ngày 16/5/2018

 

- Tiếp tục biên tập, chế bản cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học về tư liệu Hán Nôm về biển đảo và biên giới của dòng họ Nguyễn Huy ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

- Biên tập cuốn Vùng Ulyanovsk và cộng đồng người Việt (Hoàng Xuân Thường)

Thứ 5, ngày 17/5/2018

 

- Làm thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng sách đã xuất bản;

- Trình Phó hiệu trưởng ký Công văn lấy ý kiến góp ý với dự thảo Quy định về biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu học tập của Trường ĐHV Vinh (PHT phê duyệt)

- 19g30: Hội nghị cán bộ trẻ năm 2018 (theo Thông tri triệu tập)

Thứ 6, ngày 18/5/2018

 

- Tiếp nhận danh mục giáo trình đăng ký xuất bản 2018 từ các đơn vị

- Tiếp nhận danh mục sách nhà nước đặt hàng từ các đơn vị

- Gửi nhà in cuốn Tôn giáo học đại cương (PGS. TS Trần Văn Hào)

Thứ 7, ngày 19/5/2018

 

 

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ nhật, ngày 20/5/2018