LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (2017-2018)

Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018

 

Thứ 2, ngày 21/5/2018

- 8g00: Giao ban đầu tuần đơn vị

- Nhận sách nhà nước đặt hàng từ các cơ sở in ấn

- Trình ký, ban hành thông báo về việc góp ý Quy định mới về công tác xuất bản

Thứ 3, ngày 22/5/2018

 

- Nộp lưu chiểu các sách nhà nước đặt hàng sau khi nhận sách

- Tổng hợp danh mục giáo trình đăng ký xuất bản 2018 từ các đơn vị

- Tiếp tục biên tập, sửa bản in cuốn Định mệnh (Trần Ngưỡng)

Thứ 4, ngày 23/5/2018

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Vùng Ulyanovsk và cộng đồng người Việt (Hoàng X. Thường)

- Đăng ký các xuất bản phẩm (tháng 5/2018)

- Làm các hợp đồng xuất bản trình Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện

Thứ 5, ngày 24/5/2018

 

- Rà soát, đối chiếu danh mục giáo trình ĐKXB 2018 với Chương trình đào tạo mới

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu các giáo trình đã đủ điều kiện

- Chuẩn bị công tác phát hành sách Nhà nước đặt hàng

Thứ 6, ngày 25/5/2018

 

- Trình danh mục giáo trình đăng ký xuất bản 2018 để Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt

- Quyết toán tài chính cuối năm chuẩn bị tổng kết năm học 2017-2018

Thứ 7, ngày 26/5/2018

 

 

 

Chủ nhật, ngày 27/5/2018