LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (2017-2018)

Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018

 

Thứ 2, ngày 04/6/2018

- 8g00: Giao ban đầu tuần đơn vị

- Gửi dự toán sách Nhà nước đặt hàng 2017

14g00: Nghiệm thu giáo trình Tâm lý học (TS Phan Quốc Lâm chủ biên)

15g00: Nghiệm thu giáo trình Công nghệ môi trường (TS Hoàng Vĩnh Phú chủ biên)

Thứ 3, ngày 05/6/2018

 

- Đọc duyệt cuốn Tôn giáo học đại cương (PGS. Bùi Văn Hào chủ biên)

- Sửa bản in cuốn Định mệnh (Trần Ngưỡng)

- Sửa bản in cuốn Phương pháp dạy học toán ở tiểu học (TS Nguyễn Thị Châu Giang)

Thứ 4, ngày 06/6/2018

 

- Biên tập cuốn GT Tổng hợp hữu cơ (TS Đậu Xuân Đức chủ biên)

- Hoàn thiện các bộ hồ sơ nghiệm thu giáo trình

- Làm các hợp đồng xuất bản trình Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện

Thứ 5, ngày 07/6/2018

 

- 8g00: Giao ban cơ quan (6/2018) tại Phòng họp tầng 8 (Thầy Dũng, thầy Quảng)

- Biên tập cuốn Lịch sử đảng bộ xã Thạch Thanh (Thạch Hà – Hà Tĩnh)

- Nộp lưu chiểu các sách đã xuất bản

Thứ 6, ngày 08/6/2018

 

- Phát hành sách Nhà nước đặt hàng 2017

- Quyết toán tài chính cuối năm chuẩn bị tổng kết năm học 2017-2018

Thứ 7, ngày 09/6/2018

 

Thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên (đ/c Thanh, đ/c Trường coi thi)

 

Chủ nhật, ngày 10/6/2018