LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (2017-2018)

Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

 

Thứ 2, ngày 02/7/2018

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

Hoàn chỉnh hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng 2017

Thứ 3, ngày 03/7/2018

 

- Gửi nhà in cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Thạch Thanh (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

- Nhận sách từ nhà in cuốn Định mệnh (Trần Ngưỡng)

- Chế bản cuốn GT Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh

Thứ 4, ngày 04/7/2018

 

- 8g00 Hội nghị giao ban cơ quan (phiên tháng 7/2018) tại Phòng họp tầng 8 Nhà ĐH (thầy Dũng, thầy Quảng)

Làm thủ tục nộp lưu chiểu các sách đã in xong (Định mệnh)

Thứ 5, ngày 05/7/2018

 

6g15: Đoàn đại tham dự Hội nghị tại Lào xuất phát từ ĐHV (thầy Dũng, thầy Quảng)

- Tiếp tục chế bản cuốn GT Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh

Thứ 6, ngày 06/7/2018

 

- Tiếp tục chế bản cuốn GT Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh

- Làm các hợp đồng xuất bản với các tác giả

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu các giáo trình đã có bản thảo đủ điều kiện

Thứ 7, ngày 07/7/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 08/7/2018