LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (2017 - 2018)

Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018

 

Thứ 2, ngày 16/7/2018

9g00: Giao ban đầu tuần

Hoàn chỉnh hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng 2017 (đ/c Tú)

Biên tập cuốn Giáo trình toán kỹ thuật (Nguyễn Tiến Dũng)

Thứ 3, ngày 17/7/2018

 

- Nộp lưu chiểu Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Thạch Thanh (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

- Phát hành sách đã in (Định mệnh của Trần Ngưỡng)

- Sửa bản in cuốn GT Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh

Thứ 4, ngày 18/7/2018

 

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đã đủ hồ sơ (Cơ chế phản ứng hóa vô cơ)

- Sửa bản in cuốn Phương pháp dạy toán ở tiểu học (Nguyễn Thị Châu Giang)

Thứ 5, ngày 19/7/2018

 

- Tiếp tục chế bản cuốn GT Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh

 

- Làm các hợp đồng xuất bản với các tác giả

Thứ 6, ngày 20/7/2018

 

- Làm các hợp đồng xuất bản với các tác giả

15g30: Giới thiệu sách: Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ (GS Phong Lê)

(Địa điểm: Phòng họp tầng 4 Nhà A1)

Thứ 7, ngày 21/7/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 22/7/2018