LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (2017 - 2018)

Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

 

Thứ 2, ngày 06/8/2018

8g00: Giao ban đơn vị

Tiếp tục biên tập giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

Thứ 3, ngày 07/8/2018

 

- Gửi nhà in cuốn Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh (Cao cự Giác)

- Biên tập cuốn Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý (Phạm Thị Phú)

Thứ 4, ngày 08/8/2018

 

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Phương pháp dạy toán ở tiểu học (Nguyễn Thị Châu Giang)

- Đọc, biên tập Phát triển năng lực người học trong dạy học vật lí (Phạm Thị Phú)

15g30 Thẩm định Kế hoạch năm học 2018-2019 của NXB tại Phòng họp tầng 2 NĐH

Thứ 5, ngày 09/8/2018

 

Biên tập, chế bản cuốn Ngôn ngữ hình thức và automata (Trần Xuân Sang)

- Tiếp tục làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đã đủ hồ sơ

Thứ 6, ngày 10/8/2018

 

- Tiếp tục đọc, sửa bản in giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

- Làm thủ tục thanh toán các cuốn sách đã xuất bản, phát hành

Thứ 7, ngày 11/8/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 12/8/2018