LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (2017 - 2018)

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

 

Thứ 2, ngày 13/8/2018

8g00: Giao ban đầu tuần

Sơ duyệt bản thảo giáo trình Thể dục 1 (Nguyễn Mạnh Hùng)

Biên tập giáo trình Phương pháp NCKH trong Thể dục thể thao (Nguyễn Ngọc Việt)

Thứ 3, ngày 14/8/2018

 

- Sửa bản in GT Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (N.T Trang Thanh)

- Biên tập GT Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý (Phạm Thị Phú)

- Đọc dự thảo Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBCV cấp Trường 2018-2019

Thứ 4, ngày 15/8/2018

 

- Sửa bản in GT Phương pháp dạy học toán ở tiểu học (N T Châu Giang)

- Chế bản GT Ngôn ngữ hình thức và automata (Trần Xuân Sang)

- Thảo luận, góp ý với Dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBCV Trường

Thứ 5, ngày 16/8/2018

 

- Tiếp tục làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đã đủ hồ sơ

- Làm hợp đồng xuất bản các cuốn đã hoàn thiện bản thảo

Thứ 6, ngày 17/8/2018

 

- Tiếp tục đọc, sửa bản in giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

- Làm thủ tục thanh toán các cuốn sách đã xuất bản, phát hành

Thứ 7, ngày 18/8/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 19/8/2018