LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (2017 - 2018)

Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018

 

Thứ 2, ngày 20/8/2018

8g00: Giao ban đầu tuần

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo đủ hồ sơ (Thể dục 1 – Nguyễn Mạnh Hùng)

- Đọc duyệt bản thảo Tìm hiểu thơ văn Hồ Chí Minh (Trần Hữu Dinh)

Thứ 3, ngày 21/8/2018

 

- Nhận từ nhà in Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh (Cao cự Giác)

- Đọc duyệt cuốn Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý (Phạm Thị Phú)

- Đăng ký xuất bản phẩm (đợt tháng 8/2018)

Thứ 4, ngày 22/8/2018

 

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu các sách đã nhận (Phương pháp dạy học Hóa học…)

- Đọc duyệt cuốn Phương pháp dạy toán ở tiểu học (Nguyễn Thị Châu Giang)

- Đọc duyệt cuốn Phát triển năng lực người học trong DHVL (P. T Phú, chương 3)

Thứ 5, ngày 23/8/2018

 

Đọc duyệt cuốn Ngôn ngữ hình thức và automata (Trần Xuân Sang)

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo đủ hồ sơ (Cơ chế phản ứng Hóa vô cơ- N.H Du)

Thứ 6, ngày 24/8/2018

 

- Tiếp tục đọc duyệt, sửa bản in giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

- Làm thủ tục thanh toán các cuốn sách đã xuất bản, phát hành

- Đọc sơ duyệt bản thảo giáo trình Thể dục 1

- 13g30: Hội nghị Cán bộ viên chức liên đơn vị (TC-HTQT- NXB) tại Phòng họp T6

Thứ 7, ngày 25/8/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 26/8/2018