LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (2017 - 2018)

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018

 

Thứ 2, ngày 27/8/2018

8g00: Giao ban đầu tuần

- Sửa bản in bản thảo Tìm hiểu thơ văn Hồ Chí Minh (Trần Hữu Dinh)

Thứ 3, ngày 28/8/2018

 

- Nộp lưu chiểu Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh (Cao cự Giác)

- Biên tập lại cuốn Phát triển năng lực người học trong dạy học Vật lý (Phạm Thị Phú)

- Chế bản cuốn Tìm hiểu thơ văn Hồ Chí Minh (Trần Hữu Dinh)

Thứ 4, ngày 29/8/2018

 

- Sửa bản in cuốn Phương pháp dạy toán ở tiểu học (Nguyễn Thị Châu Giang)

- Tiếp tục đọc Phát triển năng lực người học trong DHVL (Phạm T. Phú, chương 4, 5)

Thứ 5, ngày 30/8/2018

 

- Gửi nhà in cuốn Ngôn ngữ hình thức và automata (Trần Xuân Sang)

- Đọc duyệt các bản thảo gửi đến (Lịch sử đảng bộ nhân dân xã Thạch Đài, Hà Tĩnh)

Thứ 6, ngày 31/8/2018

 

- Sửa bản in giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

- Đọc sơ duyệt bản thảo giáo trình Thể dục 1 (Nguyễn Mạnh Hùng)

- Hoàn thiện hồ sơ sách nhà nước đặt hàng 2018

Thứ 7, ngày 01/9/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 02/9/2018

 

 

Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9