TUẦN 7 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

 

Thứ 2, ngày 15/10/2018

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần 7

- Chuyển nhà in cuốn Giáo trình Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

- Đọc duyệt cuốn Kỷ yếu 50 năm khoa Lịch sử trường ĐH Vinh (1968- 2018)

- Tổng hợp, rà soát danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm học 2018-2019

Thứ 3, ngày 16/10/2018

 

- Đọc duyệt cuốn Kỷ yếu 50 năm khoa Lịch sử trường ĐH Vinh (1968- 2018)

- Nộp lưu chiểu các sách đã in (Quy hoạch tổng thể…,)

- Tiếp tục biên tập cuốn Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục),

Thứ 4, ngày 17/10/2018

 

- Đọc sơ duyệt các sách Nhà nước đặt hàng: Kỹ thuật sản xuất giống nghêu, (Nguyễn Đình Vinh); Kỹ thuật nuôi cá mú (Nguyễn Thị Thanh)

- Báo cáo, trình duyệt danh mục giáo trình đăng ký xuất bản năm học 2018-2019

Thứ 5, ngày 18/10/2018

 

- Đọc duyệt cuốn GT Tổng hợp hữu cơ (Đậu Xuân Đức)

- 19g15: Chương trình giao lưu âm nhạc với Bộ đội biên phòng mừng ngày 20/10 

(Địa điểm: Hội trường A; Thành phần: Theo thông tri triệu tập)

Thứ 6, ngày 19/10/2018

 

- Chuyển nhà in cuốn Kỷ yếu 50 năm khoa Lịch sử trường ĐH Vinh (1968- 2018)

- Tiếp tục thẩm định nội dung các sách Nhà nước đặt hàng 2018 (Làng Tường xá của Thái Kim Đỉnh,...) 

- Báo cáo hồ sơ quyết toán sách Nhà nước đặt hàng năm 2017 (với Cục XBIPH)

Thứ 7, ngày 20/10/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 21/10/2018

 

Nghỉ