TUẦN 20 (NĂM HỌC 2019-2020)

Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

 

Thứ 2, ngày 30/12/2019

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần;

- Làm hồ sơ thanh quyết toán sách NNĐH 2019 (Hợp đồng với tác giả, biên tập CM)

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS TS. NĐ Thước)

Thứ 3, ngày 31/12/2019

 

- Làm thủ tục lưu chiểu các sách, giáo trình đã in xong;

- Thanh toán các sách, giáo trình đã hoàn thành xuất bản (GT Kỹ thuật điện, điện tử)

13g30: Họp tổng kết công tác Đảng 2019, triển khai công tác Đảng 2020 (HT A)

17g30: Giao lưu đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2019 (Nhà thi đấu)

Thứ 4, ngày 01/01/2020

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020

Thứ 5, ngày 02/01/2020

 

- Tiếp nhận bản thảo giáo trình;

- Làm thủ tục nghiệm thu các bản thảo GT khi có đủ hồ sơ

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS TS. NĐ Thước)

Thứ 6, ngày 03/01/2020

 

- Tiếp tục biên tập bản thảo GT Bài tập trong dạy học Vật lí (PGS TS. NĐ Thước)

- Làm thủ tục tiếp nhận, nộp lưu chiểu sách NNĐH 2019 sau khi in xong

Thứ 7, ngày 04/01/2020

 

Chủ nhật, ngày 05/01/2020