TUẦN 34 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

 

Thứ 2, ngày 22/4/2019

- 8g30 Giao ban đơn vị đầu tuần

- Làm thủ tục thanh toán xuất bản giáo trình

Thứ 3, ngày 23/4/2019

 

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đã có hồ sơ xin nghiệm thu (Điền kinh 2)

- Tiếp nhận, xử lý danh mục đăng ký sách NNĐH 2020 từ các đơn vị

Thứ 4, ngày 24/4/2019

 

- Tiếp tục xử lý danh mục đăng ký sách NNĐH 2020 từ các đơn vị

- Làm hợp đồng xuất bản

- Biên tập bản thảo Giáo trình Toán thống kê trong thể dục thể thao (Nguyễn Thị Thế)

Thứ 5, ngày 25/4/2019

 

- Tiếp tục làm các hợp đồng xuất bản

- Gửi bản in cuốn Quản lý hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực (Trần văn Dàng)

Thứ 6, ngày 26/4/2019

 

- Tiếp tục biên tập Giáo trình Toán thống kê trong thể dục thể thao (Nguyễn Thị Thế)

- Đăng ký xuất bản phẩm

 

Thứ 7, ngày 27/4/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 28/4/2019