LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (2017-2018)

Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018

 

Thứ 2, ngày 18/6/2018

- 8g00: Giao ban đầu tuần đơn vị

Tiếp tục phát hành sách Nhà nước đặt hàng 2017

Hoàn thiện bản dự thảo Quy định về công tác xuất bản (phối hợp phòng KH-TC)

Sửa bản in cuốn GT Phương pháp dạy học toán ở tiểu học (Nguyễn Thị Châu Giang)

Thứ 3, ngày 19/6/2018

 

- Sửa bản in cuốn Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Thạch Thành (Hà Tĩnh)

- Làm hợp đồng xuất bản với các giáo trình đã nghiệm thu và sách liên kết

- Chế bản cuốn GT Phương pháp dạy học hóa học bằng tiếng Anh (Cao Cự Giác)

Thứ 4, ngày 20/6/2018

 

- 8g00: Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Hội trường A), Thành phần: Đ/c Dũng, đ/c Quảng, đ/c Tú (Chủ tịch CĐ)

- Sửa bản in cuốn Giáo trình Tổng hợp hữu cơ (Đậu Xuân Đức, Lê Đức Giang)

19g30: Tập huấn cán bộ coi thi THPT Quốc gia năm 2018

Thứ 5, ngày 21/6/2018

 

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu các sách đã in

- Đọc sơ duyệt cuốn Giáo trình Đánh giá trong giáo dục tiểu học (GS.Thái Văn Thành)

Thứ 6, ngày 22/6/2018

 

- Quyết toán tài chính cuối năm chuẩn bị tổng kết năm học 2017-2018

- Đọc sơ duyệt cuốn Giải tích tập 2 (Đinh Huy Hoàng)

Thứ 7, ngày 23/6/2018

 

- Tiếp tục đọc sơ duyệt cuốn Giải tích tập 2 (Đinh Huy Hoàng)

- Chuyển nhà in cuốn Lịch sử đảng bộ xã Thạch Thanh (Thạch Hà – Hà Tĩnh)

Chủ nhật, ngày 24/6/2018