TUẦN 43 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019

 

Thứ 2, ngày 24/6/2019

- Cán bộ tham gia công tác coi thi tập kết tại các điểm thi (đ/c Dũng, Quảng, Hiếu)

- 8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu, thẩm định giáo trình (Kết cấu nhà bê tông cốt thép)

Thứ 3, ngày 25/6/2019

 

- Cán bộ tham gia công tác coi thi làm việc tại các điểm thi (đ/c Dũng, Quảng, Hiếu)

- Đọc duyệt, sửa bản in GT Sinh lý học thực vật ( PGS. TS Mai văn Chung)

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu Cơ sở quản lý tài nguyên và môi trường

Thứ 4, ngày 26/6/2019

 

- Cán bộ tham gia công tác coi thi làm việc tại các điểm thi (đ/c Dũng, Quảng, Hiếu)

- Sửa bản in GT Công nghệ môi trường (TS Hoàng Vĩnh Phú chủ biên)

- Làm thủ tục nộp lưu chiểu các sách đã in xong

Thứ 5, ngày 27/6/2019

 

- Cán bộ tham gia công tác coi thi làm việc tại các điểm thi (đ/c Dũng, Quảng, Hiếu)

- Chuyển các bản thảo đã có quyết định xuất bản đến cơ sở in (GT Toán cho TDTT, Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ, Công nghệ môi trường)

Thứ 6, ngày 28/6/2019

 

- Lãnh đạo đơn vị tập kết, tham dự Lễ tổng kết năm học 2018-2019 tại Hà Nam

- Sửa bản in cuốn Lịch sử Việt nam cổ - trung đại (PGS Nguyễn Quang Hồng cb)

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giáo trình

Thứ 7, ngày 29/6/2019

 

- Cán bộ cốt cán dự Lễ tổng kết năm học 2018-2019 tại Hà Nam

Chủ nhật, ngày 30/6/2019

 

- Cán bộ cốt cán dự Lễ tổng kết năm học 2018-2019 tại Hà Nam