LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (2017 - 2018)

Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

 

Thứ 2, ngày 09/7/2018

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

Hoàn chỉnh hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng 2017

Thứ 3, ngày 10/7/2018

 

- Nhận sách đã in Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Thạch Thanh (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

- Nộp lưu chiểu các sách đã in (Định mệnh của Trần Ngưỡng)

- Tiếp tục chế bản cuốn GT Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh

Thứ 4, ngày 11/7/2018

 

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đã đủ hồ sơ

- Đọc duyệt cuốn Phương pháp dạy toán ở tiểu học (Nguyễn Thị Châu Giang)

Thứ 5, ngày 12/7/2018

 

- Tiếp tục chế bản cuốn GT Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh

 

- Làm các hợp đồng xuất bản với các tác giả

Thứ 6, ngày 13/7/2018

 

- Làm các hợp đồng xuất bản với các tác giả

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu các giáo trình đã có bản thảo đủ điều kiện

Thứ 7, ngày 14/7/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 15/7/2018