TUẦN 47 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019

 

Thứ 2, ngày 22/7/2019

- 8g00: Giao ban đơn vị đầu tuần

15g00: Nghiệm thu giáo trình Thực vật học (TS Nguyễn Anh Dũng, Lê Thị Thúy Hà)

Dọc duyệt cuốn: Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học các học phần tiếng Việt ở trường cao đẳng sư phạm (TS Ngô Văn Cảnh, CĐSP Nghệ An chủ biên)

Thứ 3, ngày 23/7/2019

 

Biên tập cuốn: Những người giữ lửa và thắp lửa dân ca ví giặm (Phan Huy Huyền)

- Đọc duyệt GT Sinh lý học thực vật ( PGS. TS Mai Văn Chung)

Thứ 4, ngày 24/7/2019

 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu các giáo trình đã có bản thảo

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành các sách đã in (Thực hành NCKH trong giáo dục toán học, PGS. TS Nguyễn Chiến Thắng)

Thứ 5, ngày 25/7/2019

 

- Làm hợp đồng xuất bản sách với các tác giả

- Chuyển các bản thảo đã có quyết định xuất bản đến cơ sở in

- Làm thủ tục xuất bản các giáo trình đã nghiệm thu (Tin học ứng dụng)

Thứ 6, ngày 26/7/2019

 

- Chế bản các cuốn đã hoàn thiện sau biên tập (Lịch sử Việt nam cổ - trung đại của PGS Nguyễn Quang Hồng cb, Hệ thống thông tin địa lý GIS của TS Trần Thị Tuyến)

- Làm thủ tục xuất bản giáo trình các cuốn đã sửa bản in, phê duyệt

Thứ 7, ngày 27/7/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 28/7/2019