LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (2017 - 2018)

Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

 

Thứ 2, ngày 30/7/2018

8g00: Giao ban đơn vị

Hoàn thiện hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng (đ/c Tú)

Biên tập giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

Thứ 3, ngày 31/7/2018

 

- Nộp lưu chiểu cuốn Định mệnh (Trần Ngưỡng)

- Giới thiệu sách Nguyễn Du – Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ (GS. Phong Lê)

- Sửa bản in cuốn Phương pháp dạy học Hóa học THPT bằng tiếng Anh

Thứ 4, ngày 01/8/2018

 

- Tiếp tục sửa bản in cuốn Phương pháp dạy toán ở tiểu học (Nguyễn Thị Châu Giang)

- Đọc, biên tập Phát triển năng lực người học trong dạy học vật lí (Phạm Thị Phú)

Thứ 5, ngày 02/8/2018

 

8g00: Giao ban cơ quan tháng 8/2018 tại Phòng họp tầng 8 (đ/c Quảng)

Đi họp Sơ kết công tác xuất bản toàn quốc tại Cần Thơ (đ/c Dũng)

- Làm thủ tục nghiệm thu các giáo trình đã đủ hồ sơ

Thứ 6, ngày 03/8/2018

 

- Đọc, biên tập giáo trình Điền kinh 1 (Nguyễn Trí Lục)

- Thanh toán các cuốn sách đã xuất bản, phát hành

Thứ 7, ngày 04/8/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 05/8/2018