TUẦN 48 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

 

Thứ 2, ngày 29/7/2019

- 8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

Sửa bản in cuốn: Những người giữ lửa và thắp lửa dân ca ví giặm (Phan Huy Huyền)

Thứ 3, ngày 30/7/2019

 

- Nhận bản thảo sách Nhà nước đặt hàng 2019

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu các giáo trình đã có bản thảo

- Chế bản cuốn Địa chí huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Thứ 4, ngày 31/7/2019

 

- Biên tập sau nghiệm thu cuốn Kỹ thuật điện – điện tử (TS. Đặng Thái Sơn, TS Trịnh Ngọc Hoàng đồng chủ biên)

- Làm thủ tục lưu chiểu, phát hành các sách đã in (Cơ chế trong phản ứng hóa vô cơ, PGS. TS Nguyễn Hoa Du)

Thứ 5, ngày 01/8/2019

 

- Làm hợp đồng xuất bản sách với các tác giả (GT Quản trị nhân lực,…)

- Chuyển các bản thảo đã có quyết định xuất bản đến cơ sở in

- Làm thủ tục biên tập các bản thảo giáo trình đã nghiệm thu (GT Kế toán tài chính của TS Đường Thị Quỳnh Liên chủ biên)

Thứ 6, ngày 02/8/2019

 

- Sửa bản in Lịch sử Việt nam cổ - trung đại của PGS Nguyễn Quang Hồng chủ biên

- Biên tập cuốn Giáo trình Luật hình sự Việt nam (TS. Lưu Hoài Bảo)

- Làm thủ tục xuất bản giáo trình các cuốn đã sửa bản in, phê duyệt

Thứ 7, ngày 03/8/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 04/8/2019