TUẦN 50 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019

 

Thứ 2, ngày 12/8/2019

- 8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần

-Tiếp tục biên tập cuốn Địa chí huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Thứ 3, ngày 13/8/2019

 

- Tiếp tục tiếp nhận, biên tập sơ bộ sách nhà nước đặt hàng 2019

- Tiếp tục biên tập cuốn Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử (TS Đặng Thái Sơn, TS Trịnh Ngọc Hoàng đồng chủ biên)

- Thanh toán kinh phí hỗ trợ xuất bản giáo trình cho các tác giả

Thứ 4, ngày 14/8/2019

 

- Tiếp tục biên tập cuốn Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
(PGS. TS Bùi Văn Dũng chủ biên)

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục XBIPH

- Tiếp tục chế bản cuốn Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử (TS Đặng Thái Sơn, TS Trịnh Ngọc Hoàng đồng chủ biên)

Thứ 5, ngày 15/8/2019

 

- Chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu giáo trình

- Đọc duyệt sơ bộ sách Nhà nước đặt hàng 2019

- Chế bản cuốn Những người giữ hồn, thắp lửa dân ca, ví giặm (Phan Thư Hiền)

Thứ 6, ngày 16/8/2019

 

- Tiếp tục đọc sơ duyệt sách NNĐH 2019

- Chế bản cuốn Giáo trình Luật hình sự Việt nam (TS. Lưu Hoài Bảo)

- Thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ xuất bản giáo trình cho các tác giả đã hoàn thành

Thứ 7, ngày 17/8/2019

 

 

Chủ nhật, ngày 18/8/2019