TUẦN 6 (NĂM HỌC 2018-2019)

Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

 

Thứ 2, ngày 08/10/2018

8g30: Giao ban đơn vị đầu tuần 6

- Sửa bản in, đọc duyệt cuốn Giáo trình Văn học thiếu nhi (Chu Thị Hà Thanh)

- Đăng ký xuất bản phẩm với Cục XBIPH

- Chế bản cuốn Kỷ yếu 50 năm khoa Lịch sử trường ĐH Vinh (1968- 2018)

Thứ 3, ngày 09/10/2018

 

- Biên tập cuốn Kỷ yếu 50 năm khoa Lịch sử trường ĐH Vinh (1968- 2018)

- Biên tập cuốn Điền kinh 1 (Nguyễn trí Lục)

- Nộp lưu chiểu cuốn GT Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH (N.T.Trang Thanh)

Thứ 4, ngày 10/10/2018

 

- Chuyển nhà in cuốn đã đọc duyệt (cuốn Tấm lòng son)

- Tiếp tục biên tập cuốn Điền kinh 1 (Nguyễn trí Lục)

- Đọc sơ duyệt các sách Nhà nước đặt hàng (cuốn Kỹ thuật sản xuất, sử dụng chế phầm sinh học từ nấm Trichoderma của Nguyễn Thị Hồng Nhung, Viện NNTN)

Thứ 5, ngày 11/10/2018

 

- Sửa bản in cuốn Tổng hợp hữu cơ (Đậu Xuân Đức)

- Tiếp tục thẩm định nội dung các sách Nhà nước đặt hàng 2018

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giáo trình (Cơ chế phản ứng trong Hóa vô cơ)

Thứ 6, ngày 12/10/2018

 

- Sửa bản in cuốn Kỷ yếu 50 năm khoa Lịch sử trường ĐH Vinh (1968- 2018)

- Thẩm định nội dung các sách Nhà nước đặt hàng 2018

Thứ 7, ngày 13/10/2018

 

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 14/10/2018

 

Nghỉ